Een overvolle vakantiekoffer

Heb jij de vakantiekoffer met vuile was al opgeruimd?

Of staat die nog overvol in de gang te wachten tot die kan worden opgeborgen?

Puilde jouw koffer ook uit aan het eind van de vakantie en kostte het je heel veel moeite om de koffer te sluiten, plopte die steeds weer open, omdat je er te veel souvenirs in wilde stoppen?

Die uitpuilende koffer vind ik een mooie metafoor voor het stijgende aantal familiemediations na een vakantieperiode.

Uit onderzoek blijkt dat echtparen, waarbij binnen de relatie al ruis op de lijn is en er twijfels zijn over het in stand houden van die relatie, de vakantieperiode aangrijpen om het nog “een keer” te proberen. Helaas pakt dat lang niet altijd goed uit. De vakantieperiode is een stressvolle tijd:

  • je bent vaak moe na een jaar hard werken
  • iedereen wil het gezellig hebben, maar de kinderen vragen wel erg veel aandacht
  • je bent in een vreemde omgeving, kent de weg niet
  • je bent de hele dag op elkaar aangewezen
  • de ruimte is vaak beperkter dan thuis, je zit op elkaars lip

Dan valt het niet altijd mee om je niet irriteren aan je medevakantiegangers.

Soms valt in de vakantie dan toch het besluit om de relatie te beëindigen en wordt er bij thuiskomst contact gezocht met een mediator.

Nu kom ik terug op de metafoor van die uitpuilende koffer die maar niet dicht wil. In die koffer zitten alle mooie en minder mooie souvenirs die je in de loop van je relatie hebt bewaard.

Ik heb gemerkt dat veel partners zo snel mogelijk willen komen tot zakelijke oplossing van de echtscheiding. Die koffer moet dicht!

Dat is ook heel begrijpelijk; het besluit is genomen en nu moet er actie worden ondernomen.

Uit ervaring weet ik dat het belangrijk is om ook de emoties die bij een scheiding horen, zoals woede, verdriet, onzekerheid aan tafel met elkaar te bespreken. Het is heilzaam om terug te blikken naar momenten in de relatie die wel fijn en goed waren, maar ook om aan elkaar te vertellen waar en wanneer je elkaar bent kwijt geraakt in de relatie.

Waarom is dit zo belangrijk?

Door dit met elkaar te bespreken ruim je de “vuile was uit je vakantiekoffer” op en ploppen de woede en het verdriet niet op onverwachte en ongewenste momenten uit die koffer op, waardoor het traject van mediation belemmerd wordt. Je kunt nu samen de zaken regelen, die er voor zorgen dat je op een goede manier uit elkaar kunt gaan.

De koffer met souvenirs kan nu gesloten worden.