Don’t look back in anger

Een paar weken terug stond deze tekst op de voorkant van het Volkskrant magazine. Dit lied van Oasis  werd door een mevrouw gezongen na de aanslag bij het optreden van Ariana Grandes in Manchester in 2017. Heel indrukwekkend.

Bij deze tekst  moest ik denken aan een mediation waarbij de ex partners nog zo ontzettend boos waren op elkaar over zaken uit het verleden, dat ze hierdoor niet de ouder konden zijn die ze zouden willen, en zouden moeten zijn voor hun kinderen. Er was een heel summier ouderschapsplan gemaakt waaruit al snel duidelijk werd dat beide ouders hier geen houvast aan hadden. Mede door de slechte verstandhouding, was communicatie daarover niet mogelijk.

Daaruit blijkt weer eens, hoe belangrijk het is dat je emoties zoals boosheid en verdriet met elkaar bespreekt om dit soort situaties te voorkomen.  Vaak is deskundige, neutrale begeleiding van een mediator hierbij onontbeerlijk.

Tijdens de mediationgesprekken komt de rouwcurve van Kübler- Ross om de hoek kijken. Deze curve geeft aan dat een rouwproces bestaat uit 5 fases:

  1. ontkenning
  2. woede
  3. onderhandelen
  4. depressie
  5. aanvaarding

Deze fases maak je door bij iedere traumatische ervaring, zoals het overlijden van een dierbaar persoon, maar ook bij een scheiding. Door een scheiding moet je immers ook afscheid nemen van iets wat je dierbaar was.

Vaak blijkt dat de toekomstige ex-partners op een heel ander punt in die curve staan. Degene die de scheiding heeft gemeld is meestal verder in het proces. De ander moet de tussenliggende fases nog doorlopen. De één zit nog in het verleden, de ontkenning.  De ander heeft het aanvaard en wil al naar de toekomst kijken.

Tijdens de mediation wordt de woede aan tafel besproken en dan blijkt dat onder die boosheid vooral verdriet zit. Wanneer de ex partners dit verdriet bij elkaar kunnen herkennen en erkennen, kan de volgende stap in het proces worden gezet. Het is mooi om op deze manier mensen te helpen de zaak weer op de rit te krijgen, waardoor ze als ouder een goede omgang kunnen realiseren met de kinderen. In een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn, staat het belang van de kinderen immers altijd voorop.

Bijkomend   voordeel is dat er ontspanning optreedt in de relatie tussen de beide ouderpartijen. Hier is iedereen bij gebaat.